Termékek Menü

Adatkezelési nyilatkozat

 

A www.szekerszerszam.hu webáruház (üzemeltetője: BetaGábor Kft.) ezen adatkezelési nyilatkozattal kötelezi magát arra, hogy működése során az adatkezeléssel és az információs önrendelkezési joggal összefüggő hatályos jogszabályok szerint jár el.

Vonatkozó jogszabályok:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
  • Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény.

A felhasználók adatszolgáltatása önkéntes és bármikor visszavonható. A közölt adatokat bizalmasan kezeljük.

A vásárlás során megadott személyes adatok kizárólag a megrendelés teljesítésével összefüggésben kerülnek felhasználásra. Az adatok harmadik fél részére kizárólag abban az esetben kerülnek átadásra, ha ez a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges (pl. a kiszállítást végző futárszolgálat részére).  A szállítást végző partner cégek nem jogosultak a kapott adatokat harmadik fél részére továbbadni, azokat kizárólag a küldemény kézbesítésére, sikertelen átvétel esetén a címzett értesítésére használják. A webáruház oldalain leadott megrendelésről készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. 

A hírlevélre való feliratkozás önkéntes módon történik, és bármikor visszavonható a kiküldött hírlevelekben található linken keresztül, vagy a Szolgáltató e-mail címére küldött üzenetben. Szolgáltató a leiratkozást kérő nyilatkozat kézhezvételét követően a vonatkozó adatokat haladéktalanul törli.

A webáruház böngészése során technikai jellegű adatok kerülnek rögzítésre, melyeket Szolgáltató a Google Analytics rendszer igénybevételével kezel. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak Szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak.     
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Felhasználó a jogainak megsértése esetén jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.            
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.           
Telefon: +36 -1-391-1400       
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-67761/2013.

A webáruházba vagy hírlevélre történő regisztrációval Felhasználó az Adatkezelési nyilatkozatot elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Az információk tulajdonjoga   

Kijelentjük, hogy BataGábor Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.szekerszerszam.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk.